Propisi koji stupaju na snagu 1 siječnja 2015 godine

https://vlada.gov.hr/vijesti/propisi-koji-stupaju-na-snagu-1-sijecnja-2015/16087

Porez na promet nekretnina od 01.01.2015.

Porez na promet nekretnina od 01.01.2015. Odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine, a usmjerene su na usklađivanje sa Zakonom o PDV-u u kojemu je već propisan predmet oporezivanja, a što je usklađeno s Direktivom EU. Od 1. siječnja 2015. godine porez na promet nekretnina se ne plaća na stjecanje nekretnina na koje isporučitelj zaračunava PDV (izbjegava se dvostruko oporezivanje): - PDV-om će se oporezivati isporuke…